välkommen1

 

 Tel: 076-199 47 09
Skicka e-post till oss
 • Vårmarknad i Höganäs

  Av magnusjohansson den 25 april, 2015
  0

  I lördags var det dags för den årliga vårmarknaden i Höganäs. Uppemot 250 knallar hade samlats kring Gruvtorget och Storgatan.

  Från Sverigedemokraterna i Höganäs deltog bland annat Kjell  Mårtensson och Christian Johansson som ni ser på bilderna.

  Styrelsen tackar alla som deltog för den fina arbetsinsatsen!

  SD vårmarknad 2015

 • Decemberöverenskommelsen

  Av magnusjohansson den 9 april, 2015
  0

                                             – ett demokratiskt haveri

  decemberoverenskommalsen

   ”Samma resonemang och retorik som

     man har i Kina eller i andra länder med mer

       auktoritärt styre.”

      Peter Eriksson

     (tidigare KU ordförande)

   

  I desperation har reglerna gjorts om. Beslut har tagits för att ge minoriteter möjlighet att styra landet. Stora kliv har tagits bort från parlamentarismen och det som de flesta av oss anser vara grundläggande demokratiska spelregler – att majoriteten ska styra!

 • Ska nyanlända gå före i bostadskön?

  Av magnusjohansson den 6 april, 2015
  0

  Lokaltidningen.se

  NORDVÅSTRA SKÅNE/INSÅNT.

  Publicerat 2 april 2015

  Nu saknas mer än 250 000 bostäder och då ska nyanlända få gå före i bostadskön. Det är i alla fall vad Boverket i den rapport som regeringen beställt av Boverket gällande nyanländas boende-situation.

  I rapporten framgår det att enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet beviljade uppehållstillstånd för asylsökande uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015 och 2018. Vi når nu historiska nivåer i mottagandet vilket kommer kräva stora resurser. Boverket har beräknat att behovet av bostäder till personer som beviljats uppehållstillstånd och den tillkommande

  anhörighetsinvandringen ligger på 38 500 bostäder om året under 2015 och 2016. Detta ska ställas mot regeringens mål att bygga 250 000 nya bostäder fram till år 2020.

  0m man från regeringens och Alliansens håll vill fortsätta med sin oansvariga invandringspolitik behövs mer än 250 000 nya bostäder för att lösa den nuvarande bostadskrisen! Bristen på

  bostäder kommer fortsatt vara ett hinder för många att byta boende, flytta hemifrån, studera eller flytta till arbete. I Boverkets förslag som regeringen nu skickat ut på remiss finns det delar som är direkt diskriminerande mot svenskar som söker bostad.

  Boverket föreslår en aktiv bostadsförmedling där man genom en nationell lägenhetspool ska hänvisa lediga lägenheter till i förstahand nyanlända. Hyresvärdar ska ha anmälningsplikt av lediga bostäder till bostadspoolen. Staten ska även stå för en hyresintäktsgaranti och ge en bonus till de kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och privatpersoner som i första hand väljer att hyra ut till nyanlända. Vidare ska man underlätta för att få samtycke till andrahandsuthyrning av lägenheter eller bostadsrätter. Den buffert av lägenheter som kommunerna har för att exempelvis kunna tilldela kvinnor som misshandlats av sin partner ska även användas för att ge bostäder till nyanlända.

  Förslagen är i högsta grad diskriminerande mot alla bostadssökande svenskar. som nu ställs i andrahand vilket visar på regeringens desperation för att försöka lösa en havererad invandrings-politik som har pågått i decennier. Det saknas helt framförhållning i invandringspolitiken och det kan knappas ha kommit som en överraskning for regeringen att en ökad invandring skapar behov av nya bostäder. År 2003 rådde balans på bostadsmarknaden i större delar av landet, men under de två senaste mandatperioderna med Alliansen i regeringsposition har bostadsmarknaden havererat och tyvärr fortsätter dagens rödgröna regering på samma spar, vilket ytterligare förvärrar situationen.

  Vad Sverige behöver nu är en invandringspaus av såväl sociala som ekonomiska skäl och när det gäller bostäder så saknas alla möjligheter att ge nyanlända ett boende. Sverigedemokraterna uppmanar därför regeringen att ta en ordentlig funderare kring migrationspolitiken. Idag finns det över 50 miljoner flyktingar runt om i världen som behöver hjälp och som saknar möjlighet eller vilja att ta sig till Sverige. Det är där som behoven är störst och det är där vi ska sätta in våra resurser för att hjälpa så många som möjligt.

   

  Roger Hedlund

  Eskil Andersson

   

   

   

   

   

  Roger Hedlund

  Bostadspolitisk talesperson. SD

  Riksdagsledamot. Civilutskottet

   

  Mikael Eskilandersson. SD

  Riksdagsledamot, Civilutskottet

 • Warnings: Sweden is Headed Toward ”a Cliff”…

  Av magnusjohansson den 19 mars, 2015
  0
  Publicerades den 16 mars 2015

  …tack vare en galen, ohållbar immigrations politik. Detta är ett utdrag ur en intervju som gjordes med den svenske ekonomi forskaren Tino Sanandaji. Sanandaji har en doktorsexamen från University of Chicago och bidrager i sin forskning med nationella politiska och ekonomiska översikter. Han är ”a research fellow” vid the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm. I den akademiska världen är en fellow medlem i en grupp av lärda människor som gemensamt söker kunskap eller vetenskaplig praxis.

  Tino Sanandaji familj är kurdisk och han kom till Sverige från Iran. Denna intervju genomfördes i november 2014.

  https://www.youtube.com/watch?v=UHsXWYaTlik