välkommen1

 

 Tel: 076-199 47 09
Skicka e-post till oss
 • Warnings: Sweden is Headed Toward ”a Cliff”…

  Av magnusjohansson den 19 mars, 2015
  0
  Publicerades den 16 mars 2015

  …tack vare en galen, ohållbar immigrations politik. Detta är ett utdrag ur en intervju som gjordes med den svenske ekonomi forskaren Tino Sanandaji. Sanandaji har en doktorsexamen från University of Chicago och bidrager i sin forskning med nationella politiska och ekonomiska översikter. Han är ”a research fellow” vid the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm. I den akademiska världen är en fellow medlem i en grupp av lärda människor som gemensamt söker kunskap eller vetenskaplig praxis.

  Tino Sanandaji familj är kurdisk och han kom till Sverige från Iran. Denna intervju genomfördes i november 2014.

  https://www.youtube.com/watch?v=UHsXWYaTlik

 • SD Höganäs valde ny styrelse

  Av magnusjohansson den 1 mars, 2015
  0

  Vid ett relativt välbesökt årsmöte i Tivolihuset valde SD Höganäs ny styrelse för det kommande året. Kjell Dahlin omvaldes för ytterligare ett år som ordförande för föreningen. Till ny förste vice ordförande valdes Leif Löwegren. I övrigt blev det omval av hela den gamla styrelsen. Kort efter årsmötet drog sig styrelsen tillbaka för ett konstituerande möte.

  Årsmöte1årsmöte2

   

   

   

   

   

   

   

  årsmöte3

   

  Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

  Kjell Dahlin – Ordförande.

  Leif Löwegren – 1:e vice ordförande, press och webbansvarig.

  Bengt Blomqvist – Sekreterare och fotograf.

  Pontus Bergqvist – Kassör.

  Malott Länsberg – Medlemsansvarig

  Kjell Mårtensson – Valstrateg.

  Christian Johansson – Säkerhetsansvarig.

  Ingemar Idegård – Lokalansvarig.

  Magnus Johansson – Teknik och IT ansvarig.

  styrelsen SD Höganäs2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Till styrelsen sammankomster inbjöds Lars Håkansson SPI Välfärden att deltaga med full yttranderätt, dock utan rösträtt, med särskilt ansvar för pensionärs och äldrefrågor.

   

  Styrelsen utsåg också ett mindre arbetsutskott som ska ha till uppgift att ta fram strategier till styrelsen och partigruppen. I denna grupp ingår:

   

   

  AU2

   

   

  Marie von Rietberg

  Kjell Dahlin

  Lars Håkansson

  Leif Löwegren

   

   

   

   

   

  Vid styrelsemötet 21 mars invaldes också Malott Länsberg som ledamot i SD Höganäs arbetsutskott

   

 • Sent ska syndaren vakna!

  Av magnusjohansson den 26 februari, 2015
  0

  Vi Sverigedemokrater gläder oss över att allianspartierna äntligen börjar inse att flyktingmottagande kostar pengar och att en alltför stor inströmning av flyktingar under en kort period kommer att påverka vårt land negativt på många sätt.

  Nu vill KD skärpa reglerna för att minska kostnaderna för asyl och flyktinginvandringen och vara mera restriktiv med att bevilja permanenta uppehållstillstånd. FP vill att man kopplar ökade språkkrav på att få bli svensk medborgare och nu senast menar moderaternas Anna Kinberg Batra att det är dags att skärpa försörjningskravet för de som vill ta hit anhöriga. För att få ta hit anhöriga måste man först ha en bostad och ett arbete.

  När vi Sverigedemokrater tidigare påpekade att ett ökat flyktingmottagande kostar pengar och kommer att skapa problem då förlöjligade de borgerliga partierna oss och menade att vi var inkompetenta och främlingsfientliga. Har ni nu insett att verkligheten ser helt annorlunda ut än de utopiska drömmar som ni föreställt er?

  Var och en som är realist begriper att man inte kan ta in 80-100 tusen nya flyktingar årligen till ett litet land som Sverige utan att det kommer att få enorma konsekvenser. Speciellt inte i en situation då det varken finns bostäder eller arbete till den befolkning som redan finns här. Man får inte vara så naiv som vår förre statsminister Reinfeldt som efter en flygresa över Sverige konstaterade att landet var glesbefolkat och att det därför fanns gott om plats för många flera invandrare.

  En alltför snabbt växande invandring kommer obönhörligen att leda till ökad segregation och utanförskap och till fler konflikter med ökad kriminalitet och flera hatbrott mellan olika grupper. Vi kommer att få många flera Rosengård, Bergsjön och Fittja, nya kåkstäder där inga svenskar vill bo. Är det detta liv vi vill erbjuda våra invandrare?

  Vi Sverigedemokrater tycker att om man fortsätter på denna inslagna väg då är det mera ett tecken på inhumanitet än generositet.

  Styrelsen SD Höganäs

  Välkommen till Höganäs2

   

   

 • Påminnelse om Årsmöte

  Av magnusjohansson den 6 februari, 2015
  0

    Kallelse till Årsmöte SD Höganäs 

      Tid: Lördagen 28/2 2015 KL 13.00

  Tivolihuset Höganäs

  tivolihuset 

   För att vi ska veta hur mycket  som  ska beställas till förtäring ber vi er anmäla er till Ordförande Kjell Dahlin tel. 0761-994709 .

   

  Möteshandlingar kommer att ligga framme på årsmötet

  Medlemskort uppvisas för rösträtt!

  Sverigedemokraterna i Höganäs.

  Hälsar alla välkomna! Såväl gamla som nya medlemmar.